نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان | بلاگ

نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان

ساخت وبلاگ
علل تخریب محیط زیست از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی (social psychology)       از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی مشکلات زیست محیطی بیشتر فرهنگی و رفتاری است تا حاصل صنعتی شدن جوامع البته این موارد نیز در تخریب نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان...ادامه مطلب
ما را در سایت نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : پنجشنبه 2 خرداد 1398 ساعت: 16:18

آب و هوای افغانستان افغانستان به نسبت محاط بودن به خشکه  ، ارتفاعات بلند و قرار گرفتن موقیعت آن  در آسیای مرکزی دارای اقلیم خشک می‌باشد.  کوه های هندوکش  با ارتفاعات بلند و دره های زیبا در تعین آب و ه نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان...ادامه مطلب
ما را در سایت نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : پنجشنبه 2 خرداد 1398 ساعت: 16:18

تقسیمات مناطق اقلیمی افغانستان :
با موجودیت عناصر مهم اقلیمی ( حرارت ، رطوبت ، بارنده گی ، مراکز فشار اتمسفیری و باد ) مناطق اقلیمی افغانستان را می توان به ترتیب ذل دسته بندی کرد این دسته بندی به تقسیمات و دسته بندی اقلیمی با تحقیقات و نظریات اقلیم شناسان و علمای نبات شناسی توافق زیاد دارد. بقیه در ادامه مطالب....

زکات علم در نشر ان است. امام علی(ع)

اقلیم افغانستان

نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان...
ما را در سایت نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 19 تاريخ : پنجشنبه 2 خرداد 1398 ساعت: 16:18

فيزيک محيط زيستبراي اينکه موجودات زنده به نحو مطلوبي رشد و توليد مثل کنند، بايد با محيط زيستشان سازش يابند. برخي موجودات زنده کوچک مي‌توانند در دماهاي بين 6- و 100 درجه سانتيگراد رشد و نمو پيدا کنند و نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان...ادامه مطلب
ما را در سایت نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : پنجشنبه 2 خرداد 1398 ساعت: 16:18

محيط زيست و تاريخچه رابطه آن با انسان ● تعريف محيط زيستبراي اين واژه دو نگرش ايجاد شده است: يک نگرش اين است که عنوان محيط زيست از دو کلمه محيط و زيست ترکيب يافته است که در فارسي به معناي جايگاه و محل نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان...ادامه مطلب
ما را در سایت نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : پنجشنبه 2 خرداد 1398 ساعت: 16:18

نیم نگاهی به محیط زیست افغانستان پوهنمل محمدواثق حسینی، است& نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان...ادامه مطلب
ما را در سایت نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 22 تاريخ : دوشنبه 21 خرداد 1397 ساعت: 15:37

پلاستیک و اضرار آن بر طبیعت و انسان  زندگی مدرن علاوه بر رفاهی نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان...ادامه مطلب
ما را در سایت نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 23 تاريخ : دوشنبه 21 خرداد 1397 ساعت: 15:37

نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان پوهنمل محمد واثق حسینی  & نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان...ادامه مطلب
ما را در سایت نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : دوشنبه 21 خرداد 1397 ساعت: 15:37