نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان

نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان

ساخت وبلاگ

امکانات وب

محیط زیست و تاثیر آن بر روان‌انسان از منظر روان‌شناسی حفاظت محیط زیست و روان‌شناسی اجتماعی
علل تخریب محیط زیست از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی (social psychology)       از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی مشکلات زیست محیطی بیشتر فرهنگی و رفتاری است تا حاصل صنعتی شدن جوامع البته این موارد نیز در تخریب نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان...ادامه مطلب
ما را در سایت نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بازدید : 169 تاريخ : پنجشنبه 2 خرداد 1398 ساعت: 16:18

آب و هوای افغانستان
آب و هوای افغانستان افغانستان به نسبت محاط بودن به خشکه  ، ارتفاعات بلند و قرار گرفتن موقیعت آن  در آسیای مرکزی دارای اقلیم خشک می‌باشد.  کوه های هندوکش  با ارتفاعات بلند و دره های زیبا در تعین آب و ه نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان...ادامه مطلب
ما را در سایت نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بازدید : 181 تاريخ : پنجشنبه 2 خرداد 1398 ساعت: 16:18

اقلیم افغانستان
تقسیمات مناطق اقلیمی افغانستان :
با موجودیت عناصر مهم اقلیمی ( حرارت ، رطوبت ، بارنده گی ، مراکز فشار اتمسفیری و باد ) مناطق اقلیمی افغانستان را می توان به ترتیب ذل دسته بندی کرد این دسته بندی به تقسیمات و دسته بندی اقلیمی با تحقیقات و نظریات اقلیم شناسان و علمای نبات شناسی توافق زیاد دارد. بقیه در ادامه مطالب....

زکات علم در نشر ان است. امام علی(ع)

اقلیم افغانستان

نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان...
ما را در سایت نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بازدید : 169 تاريخ : پنجشنبه 2 خرداد 1398 ساعت: 16:18

فزیک محیط زیست
فيزيک محيط زيستبراي اينکه موجودات زنده به نحو مطلوبي رشد و توليد مثل کنند، بايد با محيط زيستشان سازش يابند. برخي موجودات زنده کوچک مي‌توانند در دماهاي بين 6- و 100 درجه سانتيگراد رشد و نمو پيدا کنند و نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان...ادامه مطلب
ما را در سایت نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بازدید : 150 تاريخ : پنجشنبه 2 خرداد 1398 ساعت: 16:18

محیط زیست و رابطه آن با انسان
محيط زيست و تاريخچه رابطه آن با انسان ● تعريف محيط زيستبراي اين واژه دو نگرش ايجاد شده است: يک نگرش اين است که عنوان محيط زيست از دو کلمه محيط و زيست ترکيب يافته است که در فارسي به معناي جايگاه و محل نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان...ادامه مطلب
ما را در سایت نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بازدید : 170 تاريخ : پنجشنبه 2 خرداد 1398 ساعت: 16:18

پلاستیک و اضرار آن بر طبیعت و انسان
پلاستیک و اضرار آن بر طبیعت و انسان  زندگی مدرن علاوه بر رفاهی نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان...ادامه مطلب
ما را در سایت نگاهی متفاوت به محیط زیست افغانستان دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بازدید : 171 تاريخ : دوشنبه 21 خرداد 1397 ساعت: 15:37